זרימת טנסור :: אופ :: ParallelConcat

#include <array_ops.h>

משתרטת רשימה של N ננסורים לאורך הממד הראשון.

סיכום

נזקי הקלט כולם נדרשים להיות בגודל 1 במימד הראשון.

לדוגמה:

# 'x' is [[1, 4]]
# 'y' is [[2, 5]]
# 'z' is [[3, 6]]
parallel_concat([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]  # Pack along first dim.

ההבדל בין concat ו- parallel_concat הוא ש- concat מחייב את כל התשומות להיות מחושבות לפני תחילת הפעולה, אך אינו דורש שצורות הקלט יהיו ידועות במהלך בניית הגרף. קונצ'ר מקביל יעתיק חלקי קלט לפלט ככל שיהיו זמינים, ובמצבים מסוימים זה יכול לספק יתרון בביצועים.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ערכים: טנזורים שיש לשרשר. על כולם להיות בגודל 1 במימד הראשון ובאותה צורה.
  • צורה: הצורה הסופית של התוצאה; צריך להיות שווה לצורות של כל קלט אך עם מספר ערכי הקלט בממד הראשון.

החזרות:

  • Output : הטנזור השרשור.

בונים והרסנים

ParallelConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, PartialTensorShape shape)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

ParallelConcat

 ParallelConcat(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList values,
  PartialTensorShape shape
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const