זרימת טנסור :: אופ :: PlaceholderWithDefault

#include <array_ops.h>

מיקום מקום העובר דרך input כאשר הפלט שלו אינו מוזן.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • קלט: ערך ברירת המחדל לייצר כאשר output אינו מוזן.
  • צורה: הצורה (אולי החלקית) של הטנסור.

החזרות:

  • Output : טנסור מציין מיקום אשר ברירת מחדל input אם הוא לא מוזן.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

PlaceholderWithDefault (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

PlaceholderWithDefault

 PlaceholderWithDefault(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const