זרימת טנסור :: אופ :: פוליגמה

#include <math_ops.h>

חישוב פונקציית הפוליגמה \(^{(n)}(x)\).

סיכום

פונקציית הפוליגמה מוגדרת כ:

\(^{(a)}(x) = {d^a}{dx^a} (x)\)

כאשר \((x)\) היא פונקציית הדיגמה. פונקציית הפוליגמא מוגדרת רק עבור סדרי שלם לא שליליים \ a

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Polygamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

פוליגמה

 Polygamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const