זרימת טנסור :: אופ :: RGBToHSV

#include <image_ops.h>

ממיר תמונה אחת או יותר מ- RGB ל- HSV.

סיכום

מוציא טנסור באותו הצורה כמו טנסור images , המכיל את ערך HSV של הפיקסלים. הפלט מוגדר היטב רק אם הערך images הוא ב- [0,1] .

output[..., 0] מכיל גוון, output[..., 1] מכיל רוויה, output[..., 2] מכיל ערך. כל ערכי HSV הם ב [0,1] . גוון של 0 תואם לאדום טהור, גוון 1/3 הוא ירוק טהור, ו- 2/3 הוא כחול טהור.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תמונות: דרגה 1-D ומעלה. נתוני RGB להמרה. הממד האחרון חייב להיות בגודל 3.

החזרות:

  • Output : images שהומרו ל- HSV.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

RGBToHSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

RGBToHSV

 RGBToHSV(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const