זרימת טנסור :: אופ :: ReaderNumWorkUnitsCompleted

#include <io_ops.h>

מחזיר את מספר יחידות העבודה שקורא זה סיים לעבד.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית קורא: מטפל בקורא.

החזרות:

  • Output : היחידות_טנסור שהושלם.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ReaderNumWorkUnitsCompleted (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

תכונות ציבוריות

operation
units_completed

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

יחידות_שלמות

::tensorflow::Output units_completed

פונקציות ציבוריות

ReaderNumWorkUnitsCompleted

 ReaderNumWorkUnitsCompleted(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const