זרימת טנסור :: אופ :: קורא קרא

#include <io_ops.h>

מחזירה את הרשומה הבאה (מפתח, זוג ערך) שהופק על ידי קורא.

סיכום

ייצא מתור הקלט במידת הצורך (למשל כאשר הקורא צריך להתחיל לקרוא מקובץ חדש מאחר שהוא סיים עם הקובץ הקודם).

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית קורא: מטפל בקורא.
  • queue_handle: לטפל בתור, עם פריטי עבודה מחרוזת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

תכונות ציבוריות

key
operation
value

תכונות ציבוריות

מַפְתֵחַ

::tensorflow::Output key

מבצע

Operation operation

ערך

::tensorflow::Output value

פונקציות ציבוריות

קורא קרא

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)