זרימת טנסור :: אופ :: Rint

#include <math_ops.h>

מחזיר מספר שלם אלמנטי הקרוב ביותר ל- x.

סיכום

אם התוצאה באמצע הדרך בין שני ערכים ניתנים לייצוג, נבחר אפילו לייצוג. לדוגמה:

rint(-1.5) ==> -2.0
rint(0.5000001) ==> 1.0
rint([-1.7, -1.5, -0.2, 0.2, 1.5, 1.7, 2.0]) ==> [-2., -2., -0., 0., 2., 2., 2.]

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Rint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

Rint

 Rint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const