זרימת טנסור :: אופ :: Rsqrt

#include <math_ops.h>

מחשב הדדי של שורש ריבועי של x באופן אלמנטי.

סיכום

כלומר, \(y = 1 / {x}\).

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Rsqrt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

Rsqrt

 Rsqrt(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const