זרימת טנסור :: אופ :: SerializeTensor

#include <parsing_ops.h>

הופך טנסור לפרוטו TensorProto בסידרה.

סיכום

טענות:

החזרות:

  • Output : פרוטו TensorProto בסידרה של טנסור הקלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

תכונות ציבוריות

operation
serialized

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

סדרתי

::tensorflow::Output serialized

פונקציות ציבוריות

SerializeTensor

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const