זרימת טנסור :: אופ :: שם קובץ Sharded

#include <io_ops.h>

צור שם קובץ מגולף.

סיכום

שם הקובץ מעוצב כ-

s-% 05d-of-% 05d, שם בסיס, רסיס, מספר_רסיסים.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : שם הקובץ טנסור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ShardedFilename (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input shard, :: tensorflow::Input num_shards)

תכונות ציבוריות

filename
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

שם קובץ

::tensorflow::Output filename

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

שם קובץ Sharded

 ShardedFilename(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input shard,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const