זרימת טנסור :: אופ :: SparseSegmentSqrtNGrad

#include <math_ops.h>

מחשבת שיפועים עבור SparseSegmentSqrtN .

סיכום

מחזיר "פלט" טנסור עם אותה צורה כמו הדרגה, למעט מימד 0 שערכו הוא output_dim0.

טענות:

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseSegmentSqrtNGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input output_dim0)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

SparseSegmentSqrtNGrad

 SparseSegmentSqrtNGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input grad,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input output_dim0
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const