זרימת טנסור :: אופ :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegments

#include <math_ops.h>

מחשבת את הסכום לאורך קטעים דלילים של טנסור חלקי ה- sqrt של N.

סיכום

N הוא גודל הקטע המצטמצם.

כמו SparseSegmentSqrtN , אך מאפשר מזהים חסרים ב- segment_ids . אם מזהה מוטעה לא נכון, טנזור output במצב זה אופס.

קרא את החלק על פילוח להסבר על פלחים.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • מדדים: טנסור 1-D. דירוג זהה לזה של segment_ids
  • segment_ids: טנסור 1-D. יש למיין את הערכים וניתן לחזור עליהם.
  • מספר_סגמנטים: צריך להיות שווה למספר מזהי הפלחים המובהקים.

החזרות:

  • Output : יש צורה זהה לנתונים, למעט מימד 0 שיש לו גודל k , מספר הקטעים.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseSegmentSqrtNWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

SparseSegmentSqrtNWithNumSegments

 SparseSegmentSqrtNWithNumSegments(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const