זרימת טנסור :: אופ :: StringStrip

#include <string_ops.h>

רצועת מרחבים לבנים מובילים ונגררים מהטנסור .

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • קלט: מחרוזת Tensor בכל צורה שהיא.

החזרות:

  • Output : מחרוזת Tensor באותו צורה כמו הקלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

StringStrip (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

StringStrip

 StringStrip(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const