זרימת טנסור :: אופ :: TensorArrayGrad

#include <data_flow_ops.h>

יוצר TensorArray לאחסון שיפועי הערכים בידית הנתונה.

סיכום

אם השיפוע TensorArray הנתון כבר קיים, מחזיר התייחסות אליו.

נועל את גודל TensorArray המקורי על ידי השבתת דגל הגודל הדינמי שלו.

הערה על קלט flow_in:

ידית flow_in מאלצת את ביצוע בדיקת השיפוע להתרחש רק לאחר שפעולות מסוימות אחרות התרחשו. לדוגמה, כאשר TensorArray קדימה הוא בגודל דינמי, כותב ל- TensorArray זה עשוי לשנות את גודל האובייקט. שיפוע TensorArray הוא בגודל סטטי בהתבסס על גודל TensorArray קדימה בעת ביצוע פעולה זו. יתר על כן, הגודל של TensorArray קדימה מוקפא על ידי שיחה זו. כתוצאה מכך, הזרימה משמשת כדי להבטיח שהקריאה להפיק את המדרג TensorArray מתרחשת רק לאחר ביצוע כל הכותבים .

במקרה של TensorArrays בגודל דינמי, חישוב שיפוע צריך להתבצע רק בפעולות קריאה שהן עצמם משורשרות באמצעות זרימה כדי להתרחש רק לאחר ביצוע כל הכותבים. באופן זה ידוע הגודל הסופי של TensorArray הקדמי כאשר מכנים פעולה זו.

הערה על מאפיין המקור:

שיחות מעבר צבע TensorArray משתמשות באובייקט TensorArray בצבר . אם מחושבים שיפועים מרובים ומופעלים באותה הפעלה, צמתי שיפוע מרובים עשויים לזרום בטעות דרך אותו מצבר TensorArray . כפול זה סופר ובדרך כלל שובר את זרימת שיפוע TensorArray .

הפיתרון הוא לזהות לאיזה שיפוע קוראים שיפוע TensorArray המסוים הזה. זה מבוצע על ידי זיהוי מחרוזת ייחודית (למשל "שיפועים", "שיפועים_1", ...) משם שיפוע הקלט טנסור . מחרוזת זו משמשת כסיומת בעת יצירת אובייקט השיפוע TensorArray כאן ( source התכונה).

source התכונה מתווסף כסיומת לשמו של TensorArray קדימה בעת ביצוע היצירה / בדיקה, כך שכל חישוב שיפוע נפרד יקבל מצבר TensorArray משלו.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית לקדימה TensorArray .
  • flow_in: סקלר צף שאוכף שרשור פעולות נכון.
  • מקור: מחרוזת מקור השיפוע, המשמשת כדי להחליט איזה שיפוע TensorArray להחזיר.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

TensorArrayGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, StringPiece source)

תכונות ציבוריות

flow_out
grad_handle
operation

תכונות ציבוריות

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

ידית דרגה

::tensorflow::Output grad_handle

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

TensorArrayGrad

 TensorArrayGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  StringPiece source
)