זרימת טנסור :: אופ :: UnsortedSegmentProd

#include <math_ops.h>

מחשב את המוצר לאורך קטעי טנזור.

סיכום

קרא את החלק על פילוח להסבר על פלחים.

אופרטור זה דומה למפעיל סכום המגזר הלא ממוין שנמצא (כאן) . במקום לחשב את הסכום על פני פלחים, הוא מחשב את התוצר של כל הערכים השייכים לפלח כך ש:

\(output_i = {j...} data[j...]\) כאשר המוצר עולה על כפולות j... כזה ש- segment_ids[j...] == i .

לדוגמה:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_prod(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 6, 6, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

אם אין ערך עבור מזהה קטע נתון i , הוא מוציא 1.

אם מזהה המקטע הנתון i הוא שלילי, הערך המקביל יורד ולא ייכלל בתוצאה.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • segment_ids: טנסור שצורתו היא קידומת של data.shape .

החזרות:

 • Output : יש צורה זהה לנתונים, למעט segment_ids.rank הראשונים של segment_ids.rank , אשר מוחלפים בממד יחיד בעל מספר num_segments בגודל.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

UnsortedSegmentProd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

UnsortedSegmentProd

 UnsortedSegmentProd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const