השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: לְהַפִּיל:: עו"ד

#include <control_flow_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים לביטול .

סיכום

תכונות ציבוריות

error_msg_ = ""
StringPiece
exit_without_error_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

ErrorMsg (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מחרוזת שהיא המסר המשויך לחריג.
ExitWithoutError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא שקר.

תכונות ציבוריות

error_msg_

StringPiece tensorflow::ops::Abort::Attrs::error_msg_ = ""

יציאה_ללא_שגיאה_

bool tensorflow::ops::Abort::Attrs::exit_without_error_ = false

פונקציות ציבוריות

שגיאת MSg

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Abort::Attrs::ErrorMsg(
  StringPiece x
)

מחרוזת שהיא המסר המשויך לחריג.

ברירת המחדל היא ""

ExitWithoutError

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Abort::Attrs::ExitWithoutError(
  bool x
)

ברירת המחדל היא שקר.