זרימת טנסור :: אופ :: AssignAdd :: עו"ד

#include <state_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור AssignAdd .

סיכום

תכונות ציבוריות

use_locking_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, התוספת תהיה מוגנת באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

תכונות ציבוריות

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::AssignAdd::Attrs::use_locking_ = false

פונקציות ציבוריות

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AssignAdd::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

אם נכון, התוספת תהיה מוגנת באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא שקר