השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: גמור :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבורCumsum .

סיכום

תכונות ציבוריות

exclusive_ = false
bool
reverse_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

Exclusive (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , בצע קומקום בלעדי.
Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
bool (ברירת מחדל: שקר).

תכונות ציבוריות

בִּלעָדִי_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::exclusive_ = false

לַהֲפוֹך_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::reverse_ = false

פונקציות ציבוריות

בִּלעָדִי

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Exclusive(
  bool x
)

אם True , בצע קומקום בלעדי.

ברירת המחדל היא שקר

לַהֲפוֹך

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Reverse(
  bool x
)

bool (ברירת מחדל: שקר).

ברירת המחדל היא שקר