השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

tensorflow:: אופס:: DecodeRaw:: Attrs

#include <parsing_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור DecodeRaw .

סיכום

תכונות ציבוריות

little_endian_ = true
bool

תפקידים ציבוריים

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
האם בתי bytes נמצאים בסדר קטן-אנדיאן.

תכונות ציבוריות

little_endian_

bool tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::little_endian_ = true

תפקידים ציבוריים

ליטל אנדיאן

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

האם בתי bytes נמצאים בסדר קטן-אנדיאן.

התעלמה עבור ערכי out_type המאוחסנים בבייט בודד כמו uint8 .

ברירת המחדל לאמת