השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: עריכת מרחק: עו"ד

#include <array_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור EditDistance .

סיכום

תכונות ציבוריות

normalize_ = true
bool

פונקציות ציבוריות

Normalize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
בוליאני (אם נכון, מרחקי העריכה מנורמלים לפי אורך האמת).

תכונות ציבוריות

לנרמל_

bool tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::normalize_ = true

פונקציות ציבוריות

לנרמל

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::Normalize(
  bool x
)

בוליאני (אם נכון, מרחקי העריכה מנורמלים לפי אורך האמת).

התפוקה היא:

ברירת המחדל היא אמת