זרימת טנסור :: אופ :: FusedBatchNorm :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור FusedBatchNorm .

סיכום

תכונות ציבוריות

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
epsilon_ = 0.0001f
float
is_training_ = true
bool

פונקציות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
פורמט הנתונים עבור x ו- y.
Epsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מספר צף קטן שנוסף לשונות של x.
IsTraining (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ערך bool כדי לציין את הפעולה מיועד לאימון (ברירת מחדל) או להסקה.

תכונות ציבוריות

פורמט נתונים_

StringPiece tensorflow::ops::FusedBatchNorm::Attrs::data_format_ = "NHWC"

אפסילון_

float tensorflow::ops::FusedBatchNorm::Attrs::epsilon_ = 0.0001f

הוא_אימון_

bool tensorflow::ops::FusedBatchNorm::Attrs::is_training_ = true

פונקציות ציבוריות

פורמט נתונים

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNorm::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

פורמט הנתונים עבור x ו- y.

או "NHWC" (ברירת מחדל) או "NCHW".

ברירת המחדל היא "NHWC"

אפסילון

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNorm::Attrs::Epsilon(
  float x
)

מספר צף קטן שנוסף לשונות של x.

ברירת המחדל היא 0.0001

אימון

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNorm::Attrs::IsTraining(
  bool x
)

ערך bool כדי לציין את הפעולה מיועד לאימון (ברירת מחדל) או להסקה.

ברירת המחדל היא אמת