השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: NthElement :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור NthElement .

סיכום

תכונות ציבוריות

reverse_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
כאשר מוגדר כ- True, מצא את הערך ה- n בגודלו בווקטור ולהיפך.

תכונות ציבוריות

לַהֲפוֹך_

bool tensorflow::ops::NthElement::Attrs::reverse_ = false

פונקציות ציבוריות

לַהֲפוֹך

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NthElement::Attrs::Reverse(
  bool x
)

כאשר מוגדר כ- True, מצא את הערך ה- n בגודלו בווקטור ולהיפך.

ברירת המחדל היא שקר