זרימת טנסור :: אופ :: SerializeSparse :: עו"ד

#include <sparse_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור SerializeSparse .

סיכום

תכונות ציבוריות

out_type_ = DT_STRING
DataType

פונקציות ציבוריות

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ה- dtype לשימוש dtype ; הסוגים הנתמכים הם string (ברירת מחדל) variant .

תכונות ציבוריות

out_type_

DataType tensorflow::ops::SerializeSparse::Attrs::out_type_ = DT_STRING

פונקציות ציבוריות

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SerializeSparse::Attrs::OutType(
  DataType x
)

ה- dtype לשימוש dtype ; הסוגים הנתמכים הם string (ברירת מחדל) variant .

ברירת המחדל היא DT_STRING