เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: AddN

#include <math_ops.h>

เพิ่ม องค์ประกอบเทนเซอร์อินพุตทั้งหมดอย่างชาญฉลาด

สรุป

อินพุตต้องมีขนาดและรูปร่างเดียวกัน

  x = [9, 7, 10]
  tf.math.add_n(x) ==> 26
  

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : ผลรวมเทนเซอร์

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

AddN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
sum

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ผลรวม

::tensorflow::Output sum

หน้าที่สาธารณะ

AddN

 AddN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const