เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: AsString

#include <string_ops.h>

แปลงแต่ละรายการในเทนเซอร์ที่กำหนดให้เป็นสตริง

สรุป

รองรับประเภทตัวเลขและบูลีนมากมาย

สำหรับ Unicode โปรดดูบทแนะนำ [ https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/unicode ] (การทำงานกับข้อความ Unicode)

ตัวอย่าง:

tf.strings.as_string ([3, 2]) tf.strings.as_string ([3.1415926, 2.71828], ความแม่นยำ = 2) .numpy () อาร์เรย์ ([b'3.14 ', b'2.72'], dtype = object)

อาร์กิวเมนต์:

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • ความแม่นยำ: ความแม่นยำหลังทศนิยมที่จะใช้สำหรับตัวเลขทศนิยม ใช้เฉพาะในกรณีที่ความแม่นยำ> -1
 • ทางวิทยาศาสตร์: ใช้สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับตัวเลขทศนิยม
 • สั้นที่สุด: ใช้การแทนค่าที่สั้นที่สุด (ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือมาตรฐาน) สำหรับตัวเลขทศนิยม
 • ความกว้าง: Pad ตัวเลขทศนิยมล่วงหน้ากับความกว้างนี้ ใช้กับทั้งทศนิยมและจำนวนเต็ม ใช้เฉพาะในกรณีที่ width> -1
 • เติม: ค่าของแผ่นรองถ้าความกว้าง> -1 ถ้าว่างแผ่นอิเล็กโทรดที่มีช่องว่าง ค่าทั่วไปอีกค่าหนึ่งคือ '0' สตริงต้องมีความยาวไม่เกิน 1 อักขระ

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์เอาท์พุท

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: AsString :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ AsString

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

เติม

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

ความแม่นยำ

Attrs Precision(
 int64 x
)

ทางวิทยาศาสตร์

Attrs Scientific(
 bool x
)

สั้นที่สุด

Attrs Shortest(
 bool x
)

ความกว้าง

Attrs Width(
 int64 x
)