tensorflow :: ops :: Asinh

#include <math_ops.h>

Oblicza odwrotny sinus hiperboliczny z elementu x.

streszczenie

Biorąc pod uwagę tensor wejściowy, funkcja ta oblicza odwrotny sinus hiperboliczny dla każdego elementu tensora. Zarówno wejście, jak i wyjście mają zakres [-inf, inf] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.asinh(x) ==> [-inf -1.4436355 -0.4812118 0.8813736 1.0159732 5.991471 9.903487 inf]
  

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Asinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

Asinh

 Asinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const