เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: มอบหมายเพิ่ม

#include <state_ops.h>

อัปเดต 'ref' โดยเพิ่ม 'value' เข้าไป

สรุป

การดำเนินการนี้จะส่งออก "ref" หลังจากการอัพเดตเสร็จสิ้น ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงการดำเนินการที่ต้องใช้ค่ารีเซ็ต

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อ้างอิง: ควรมาจากโหนด Variable
 • value: ค่าที่จะเพิ่มให้กับตัวแปร

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การเพิ่มจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Output : = เหมือนกับ "ref" กลับมาเพื่อความสะดวกสำหรับการดำเนินการที่ต้องการใช้ค่าใหม่หลังจากอัปเดตตัวแปรแล้ว

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignAdd::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_ref

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: AssignAdd :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ AssignAdd

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท_อ้างอิง

::tensorflow::Output output_ref

งานสาธารณะ

มอบหมายเพิ่ม

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

มอบหมายเพิ่ม

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignAdd::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)