เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: AvgPool

#include <nn_ops.h>

ทำการรวมค่าเฉลี่ยกับอินพุต

สรุป

แต่ละรายการใน output คือค่าเฉลี่ยของหน้าต่างขนาด ksize สอดคล้องกันใน value

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ค่า: 4 มิติที่มีรูปร่าง [batch, height, width, channels]
 • ksize: ขนาดของหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับแต่ละมิติของ value
 • ความก้าวหน้า: ความก้าวหน้าของหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับแต่ละมิติของ value
 • padding: ประเภทของอัลกอริทึมการขยายที่จะใช้

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • data_format: ระบุรูปแบบข้อมูลของข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต ด้วยรูปแบบเริ่มต้น "NHWC" ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามลำดับ: [batch, in_height, in_width, in_channels] อีกวิธีหนึ่งรูปแบบอาจเป็น "NCHW" ลำดับการจัดเก็บข้อมูลของ: [batch, in_channels, in_height, in_width]

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์เอาต์พุตรวมโดยเฉลี่ย

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

DataFormat (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: AvgPool :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ AvgPool

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)