tensorflow :: ops :: Bincount

#include <math_ops.h>

Zlicza liczbę wystąpień każdej wartości w tablicy liczb całkowitych.

streszczenie

Wyprowadza wektor o size długości i takim samym typie jak weights . Jeśli weights są puste, indeks i przechowuje, ile razy wartość i została policzona w arr . Jeśli weights nie są puste, indeks i przechowuje sumę wartości weights w każdym indeksie, gdzie odpowiadająca wartość w arr wynosi i .

Wartości w arr poza zakresem [0, rozmiar) są ignorowane.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • arr: int32 Tensor .
  • rozmiar: nieujemny Tensor skalarny int32.
  • ciężary: jest Int32, Int64, float32 lub float64 Tensor o takim samym kształcie jak arr , lub długości 0 Tensor , w tym przypadku działa ona jako wszystkie masy równą 1.

Zwroty:

  • Output : Tensor 1D o długości równej size . Liczby lub sumaryczne wagi dla każdej wartości z zakresu [0, rozmiar).

Konstruktorzy i niszczyciele

Bincount (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input arr, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input weights)

Atrybuty publiczne

bins
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

kosze

::tensorflow::Output bins

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Bincount

 Bincount(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input arr,
  ::tensorflow::Input size,
  ::tensorflow::Input weights
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const