เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: DataFormatVecPermute

#include <nn_ops.h>

ส่งกลับเวกเตอร์/เทนเซอร์ที่ดัดแปรแล้วในรูปแบบข้อมูลปลายทางที่กำหนด

สรุป

หนึ่งในรูปแบบข้อมูลต้นฉบับ

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • x: เวกเตอร์ขนาด 4 หรือ เทนเซอร์ ของรูปร่าง (4, 2) ในรูปแบบข้อมูลต้นฉบับ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • src_format: รูปแบบข้อมูลต้นฉบับ
 • dst_format: รูปแบบข้อมูลปลายทาง

ผลตอบแทน:

 • Output : เวกเตอร์ขนาด 4 หรือ เทนเซอร์ ของรูปร่าง (4, 2) ในรูปแบบข้อมูลปลายทาง

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

DstFormat (StringPiece x)
SrcFormat (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: DataFormatVecPermute :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ DataFormatVecPermute

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

DstFormat

Attrs DstFormat(
 StringPiece x
)

SrcFormat

Attrs SrcFormat(
 StringPiece x
)