tensorflow :: ops :: DecodeJSONExample

#include <parsing_ops.h>

Konwertuj przykładowe rekordy zakodowane w formacie JSON na ciągi buforów protokołu binarnego.

streszczenie

Ta operacja tłumaczy tensor zawierający przykładowe rekordy, zakodowane przy użyciu standardowego mapowania JSON , na tensor zawierający te same rekordy zakodowane co binarne bufory protokołów. Wynikowy tensor może następnie zostać przekazany do dowolnej innej operacji analizy przykładowej.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • json_examples: każdy ciąg jest serializowanym obiektem JSON zgodnie z mapowaniem JSON przykładowego protokołu.

Zwroty:

  • Output : każdy ciąg jest binarnym buforem protokołu Przykład odpowiadającym odpowiedniemu elementowi json_examples .

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodeJSONExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input json_examples)

Atrybuty publiczne

binary_examples
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

binary_examples

::tensorflow::Output binary_examples

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

DecodeJSONExample

 DecodeJSONExample(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input json_examples
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const