tensorflow :: ops :: ExpandDims

#include <array_ops.h>

Wstawia wymiar 1 do kształtu tensora.

streszczenie

Mając input tensora, ta operacja wstawia wymiar 1 na axis indeksu wymiaru kształtu input . axis indeksu wymiaru zaczyna się od zera; jeśli określisz liczbę ujemną dla axis , jest ona liczona wstecz od końca.

Ta operacja jest przydatna, jeśli chcesz dodać wymiar wsadowy do pojedynczego elementu. Na przykład, jeśli masz pojedynczy obraz kształtu [height, width, channels] , możesz zrobić z niego partię 1 obrazu za pomocą expand_dims(image, 0) , co nada kształt [1, height, width, channels] .

Inne przykłady:

# 't' is a tensor of shape [2]
shape(expand_dims(t, 0)) ==> [1, 2]
shape(expand_dims(t, 1)) ==> [2, 1]
shape(expand_dims(t, -1)) ==> [2, 1]

# 't2' is a tensor of shape [2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 0)) ==> [1, 2, 3, 5]
shape(expand_dims(t2, 2)) ==> [2, 3, 1, 5]
shape(expand_dims(t2, 3)) ==> [2, 3, 5, 1]

Ta operacja wymaga, aby:

-1-input.dims() <= dim <= input.dims()

Ta operacja jest powiązana z squeeze() , która usuwa wymiary rozmiaru 1.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • oś: 0-D (skalarna). Określa indeks wymiaru, przy którym należy rozszerzyć kształt danych input . Musi mieścić się w zakresie [-rank(input) - 1, rank(input)] .

Zwroty:

  • Output : zawiera te same dane co dane input , ale do jego kształtu dodano dodatkowy wymiar o rozmiarze 1.

Konstruktorzy i niszczyciele

ExpandDims (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ExpandDims

 ExpandDims(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input axis
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const