tensorflow :: ops :: FIFOQueue

#include <data_flow_ops.h>

Kolejka, która tworzy elementy w kolejności pierwszy na wejściu, pierwszy wyszedł.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • typ_komponentu: typ każdego komponentu w wartości.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • kształty: kształt każdego składnika w wartości. Długość tego atrybutu musi być równa 0 lub taka sama jak długość component_types. Jeśli długość tego atrybutu jest równa 0, kształty elementów kolejki nie są ograniczone i tylko jeden element może być usuwany z kolejki na raz.
 • pojemność: górna granica liczby elementów w tej kolejce. Liczby ujemne oznaczają brak ograniczeń.
 • kontener: Jeśli niepusty, ta kolejka jest umieszczana w danym kontenerze. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: Jeśli nie jest pusta, ta kolejka będzie udostępniana pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

FIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
FIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const FIFOQueue::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

handle
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: FIFOQueue :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FIFOQueue .

Atrybuty publiczne

uchwyt

::tensorflow::Output handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

FIFOQueue

 FIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

FIFOQueue

 FIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const FIFOQueue::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Kształty

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)