เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: GetSessionHandle

#include <data_flow_ops.h>

จัดเก็บเทนเซอร์อินพุตในสถานะของเซสชันปัจจุบัน

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ค่า: เทนเซอร์ที่จะจัดเก็บ

ผลตอบแทน:

  • Output : ที่จับสำหรับเทนเซอร์ที่จัดเก็บในสถานะเซสชันซึ่งแสดงเป็นสตริง

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

GetSessionHandle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

คุณลักษณะสาธารณะ

handle
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

ด้ามจับ

::tensorflow::Output handle

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

GetSessionHandle

 GetSessionHandle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const