tensorflow :: ops :: InplaceSub

#include <array_ops.h>

Odejmuje v do określonych wierszy x .

streszczenie

Oblicza y = x; y [i,:] - = v; powrót y.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • x: Tensor typu T.
  • i: wektor. Indeksy do skrajnego lewego wymiaru x .
  • v: Tensor typu T. Takie same rozmiary jak x, z wyjątkiem pierwszego wymiaru, który musi być taki sam jak rozmiar i.

Zwroty:

  • Output : Tensor typu T. Alias x . Zawartość y jest nieokreślona, ​​jeśli istnieją duplikaty w i .

Konstruktorzy i niszczyciele

InplaceSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

InplaceSub

 InplaceSub(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const