tensorflow :: ops :: IsFinite

#include <math_ops.h>

Zwraca, które elementy x są skończone.

streszczenie

(numpy) Odpowiednik np.isfinite

Przykład:

x = tf.constant([5.0, 4.8, 6.8, np.inf, np.nan])
tf.math.is_finite(x) ==> [True, True, True, False, False]

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

IsFinite (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

IsFinite

 IsFinite(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const