tensorflow :: ops :: Lgamma

#include <math_ops.h>

Oblicza logarytm wartości bezwzględnej elementu Gamma(x) .

streszczenie

W przypadku liczb dodatnich ta funkcja oblicza log ((input - 1)!) Dla każdego elementu w tensorze. lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

Przykład:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

Lgamma

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const