tensorflow :: ops :: Log1p

#include <math_ops.h>

Oblicza logarytm naturalny z elementów (1 + x).

streszczenie

Tj. \(y = (1 + x)\).

Przykład:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log1p(x) ==> [0., 0.4054651, 0.6931472, 1.7917595]

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Log1p (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

Log1p

 Log1p(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const