tensorflow :: ops :: LoopCond

#include <control_flow_ops.h>

Przekazuje wejście do wyjścia.

streszczenie

Ten operator reprezentuje warunek zakończenia pętli używany przez przełączniki „pivot” pętli.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: boolowski skalar, reprezentujący predykat gałęzi Switch op.

Zwroty:

  • Output : ten sam tensor co input .

Konstruktorzy i niszczyciele

LoopCond (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

LoopCond

 LoopCond(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const