tensorflow :: ops :: MatrixDiagPart

#include <array_ops.h>

Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.

streszczenie

Ta operacja zwraca tensor z diagonal częścią wsadowego input . Część diagonal oblicza się w następujący sposób:

Załóżmy, że input ma k wymiarów [I, J, K, ..., M, N] , a następnie wynikiem jest tensor rzędu k - 1 o wymiarach [I, J, K, ..., min(M, N)] gdzie:

diagonal[i, j, k, ..., n] = input[i, j, k, ..., n, n] .

Dane wejściowe muszą być co najmniej matrycą.

Na przykład:

# 'input' is [[[1, 0, 0, 0]
        [0, 2, 0, 0]
        [0, 0, 3, 0]
        [0, 0, 0, 4]],
       [[5, 0, 0, 0]
        [0, 6, 0, 0]
        [0, 0, 7, 0]
        [0, 0, 0, 8]]]

and input.shape = (2, 4, 4)

tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

which has shape (2, 4)

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: Tensor rangi k gdzie k >= 2 .

Zwroty:

 • Output : wyodrębniona przekątna (-e) o kształcie diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])] .

Konstruktorzy i niszczyciele

MatrixDiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Atrybuty publiczne

diagonal
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

przekątna

::tensorflow::Output diagonal

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

MatrixDiagPart

 MatrixDiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const