เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MaxPoolV2

#include <nn_ops.h>

ดำเนินการรวมสูงสุดกับอินพุต

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: อินพุต 4 มิติเพื่อพูลโอเวอร์
 • ksize: ขนาดของหน้าต่างสำหรับแต่ละมิติของเทนเซอร์อินพุต
 • ก้าวย่าง: ก้าวของหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับแต่ละมิติของเทนเซอร์อินพุต
 • padding: ประเภทของอัลกอริทึมการขยายที่จะใช้

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • data_format: ระบุรูปแบบข้อมูลของข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต ด้วยรูปแบบเริ่มต้น "NHWC" ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามลำดับ: [batch, in_height, in_width, in_channels] อีกวิธีหนึ่งรูปแบบอาจเป็น "NCHW" ลำดับการจัดเก็บข้อมูลของ: [batch, in_channels, in_height, in_width]

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์เอาต์พุตรวมสูงสุด

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolV2::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

DataFormat (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2 :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ MaxPoolV2

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolV2::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)