เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: สูงสุด

#include <math_ops.h>

คำนวณค่าสูงสุดขององค์ประกอบในมิติของเทนเซอร์

สรุป

ลดการ input ตามขนาดที่กำหนดใน axis เว้นแต่ว่า keep_dims เป็นจริงอันดับของเทนเซอร์จะลดลง 1 สำหรับแต่ละรายการใน axis หาก keep_dims เป็นจริงขนาดที่ลดลงจะคงไว้ด้วยความยาว 1

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: เทนเซอร์ที่จะลด
 • แกน: ขนาดที่จะลด ต้องอยู่ในช่วง [-rank(input), rank(input))

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • keep_dims: หากเป็นจริงให้คงขนาดที่ลดลงด้วยความยาว 1

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์ที่ลดลง

นามแฝง:

 • ลดสูงสุด

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Max (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
Max (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const Max::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

KeepDims (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: Max :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ Max .

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

สูงสุด

 Max(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

สูงสุด

 Max(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Max::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)