เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Mod

#include <math_ops.h>

ส่งคืนส่วนที่เหลือของการหารอย่างชาญฉลาด

สรุป

สิ่งนี้เลียนแบบความหมายของ C ในนั้น

ผลลัพธ์ตรงนี้สอดคล้องกับการหารตัดทอน เช่น tf.truncatediv(x, y) * y + truncate_mod(x, y) = x .

หมายเหตุ : Mod รองรับการแพร่ภาพ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่ภาพ ที่นี่

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Mod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

Mod

 Mod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const