เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: มุลโนแนน

#include <math_ops.h>

ส่งคืนองค์ประกอบ x * y

สรุป

ส่งคืนค่าศูนย์หาก y เป็นศูนย์ แม้ว่า x จะไม่มีที่สิ้นสุดหรือ NaN

หมายเหตุ : MulNoNan รองรับการออกอากาศ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกอากาศ ที่นี่

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

MulNoNan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

มุลโนแนน

 MulNoNan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const