เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MulNoNan

#include <math_ops.h>

ส่งคืนองค์ประกอบ x * y ที่ชาญฉลาด

สรุป

ส่งคืนศูนย์ถ้า y เป็นศูนย์แม้ว่า x ถ้าไม่มีที่สิ้นสุดหรือ NaN

หมายเหตุ : MulNoNan รองรับการแพร่ภาพ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่ภาพ ที่นี่

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

MulNoNan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

MulNoNan

 MulNoNan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const