เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: QueueIsClosedV2

#include <data_flow_ops.h>

ส่งคืนจริงถ้าคิวถูกปิด

สรุป

การดำเนินการนี้จะคืนค่าจริงหากคิวถูกปิดและเป็นเท็จหากคิวเปิดอยู่

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับไปยังคิว

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

QueueIsClosedV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

is_closed
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

ถูกปิด

::tensorflow::Output is_closed

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

QueueIsClosedV2

 QueueIsClosedV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const