เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: สุ่ม

#include <random_ops.h>

แสดงค่าสุ่มจากการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ

สรุป

ค่าที่สร้างขึ้นเป็นไปตามการแจกแจงแบบสม่ำเสมอในช่วง [0, 1) ขอบเขตล่าง 0 จะรวมอยู่ในช่วงในขณะที่ขอบเขตบน 1 ไม่รวมอยู่

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • รูปร่าง: รูปร่างของเทนเซอร์เอาท์พุต
 • dtype: ประเภทของเอาต์พุต

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • เมล็ดพันธุ์: หากตั้งค่า seed หรือ seed2 เป็นค่าไม่เป็นศูนย์เครื่องสร้างตัวเลขสุ่มจะถูกเพาะโดยเมล็ดพันธุ์ที่กำหนด มิฉะนั้นจะเพาะเมล็ดโดยสุ่ม
 • seed2: เมล็ดพันธุ์ที่สองเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของเมล็ด

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์ของรูปร่างที่ระบุซึ่งเต็มไปด้วยค่าสุ่มที่สม่ำเสมอ

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomUniform::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: RandomUniform :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ RandomUniform

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

สุ่ม

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

สุ่ม

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomUniform::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

เมล็ดพันธุ์

Attrs Seed(
 int64 x
)

เมล็ดพันธุ์ 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)