เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RefSelect

#include <control_flow_ops.h>

ส่งต่อองค์ประกอบ index th ของ inputs ไปยัง output

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ดัชนี: สเกลาร์ที่กำหนดอินพุตที่ได้รับเลือก
  • อินพุต: รายการของตัวนับการอ้างอิงซึ่งหนึ่งในนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง output

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ที่ส่งต่อ

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

RefSelect (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::InputList inputs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

RefSelect

 RefSelect(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const