tensorflow :: ops :: Relu

#include <nn_ops.h>

Oblicza wyprostowane liniowe: max(features, 0) .

streszczenie

Zobacz: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks) Przykładowe użycie: tf.nn.relu ([- 2., 0., -0., 3.]). Numpy () array ([ 0., 0., -0., 3.], dtype = float32)

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Relu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Atrybuty publiczne

activations
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

aktywacje

::tensorflow::Output activations

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Relu

 Relu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const