เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ปรับขนาดBicubic

#include <image_ops.h>

ปรับขนาด images ให้ size โดยใช้การประมาณค่าแบบไบคิวบิก

สรุป

ภาพ ที่นำเข้า อาจมีประเภทต่างๆ กัน แต่ภาพที่ส่งออกจะเป็นแบบลอยตัวเสมอ

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ภาพ: 4-D พร้อมรูปทรง [batch, height, width, channels] .
 • ขนาด: = A 1-D int32 เทนเซอร์ ของ 2 องค์ประกอบ: new_height, new_width ขนาดใหม่สำหรับภาพ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • align_corners: หากเป็นจริง จุดกึ่งกลางของพิกเซลมุมทั้ง 4 ของเทนเซอร์อินพุตและเอาท์พุตจะตรงกัน โดยคงค่าไว้ที่พิกเซลมุม ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ

ผลตอบแทน:

 • Output : 4-D ที่มีรูปร่าง [batch, new_height, new_width, channels]

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBicubic::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
resized_images

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ปรับขนาด Bicubic :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResizeBicubic

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ปรับขนาด_รูปภาพ

::tensorflow::Output resized_images

งานสาธารณะ

ปรับขนาดBicubic

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

ปรับขนาดBicubic

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBicubic::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

จัดตำแหน่งมุม

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

ฮาล์ฟพิกเซลเซ็นเตอร์

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)