เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ScatterDiv

#include <state_ops.h>

แบ่งการอ้างอิงตัวแปรโดยการอัปเดตแบบกระจัดกระจาย

สรุป

การดำเนินการนี้คำนวณ

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] /= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] /= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] /= updates[i, ..., j, ...]

การดำเนินการนี้จะแสดงผลการ ref หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงการดำเนินการที่ต้องใช้ค่ารีเซ็ต

รายการที่ซ้ำกันจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง: หากหลาย indices อ้างอิงตำแหน่งเดียวกันการมีส่วนร่วมจะหาร

ต้องมี updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] หรือ updates.shape = []

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ref: ควรมาจากโหนด Variable
 • ดัชนี: เทนเซอร์ของดัชนีในมิติแรกของการ ref
 • อัปเดต: เทนเซอร์ของค่าที่ ref ถูกหารด้วย

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: ถ้าเป็น True การดำเนินการจะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ผลตอบแทน:

 • Output : = เหมือนกับการ ref ส่งคืนเป็นความสะดวกสำหรับการดำเนินการที่ต้องการใช้ค่าที่อัปเดตหลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterDiv::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_ref

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ScatterDiv :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ ScatterDiv

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

หน้าที่สาธารณะ

ScatterDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterDiv::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)